Начало » Колектив

Управител инж. Раид Идриз

гл. счетоводител Назифе Кадир

оперативен счетоводител Мюмюне Хасан

завеждащ личен състав,секретар-деловодител Гергана Добрева

техник-озеленител Белкъз Салим

   2006-2021 © ОП Озеленяване,благоустройство и чистота, Всички права запазени, WEB Design